Zázraky na dálku
AARF
Jak u nás momentálně probíhá ateliérová výuka?

Pracujeme na pravidelných zadáních, které si můžete prohlédnout.
Zároveň si navzájem děláme přednášky, cvičíme spolu a máme se stále stejně rádi.